Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden dienen ervoor om u en onze karakters te beschermen en het bezoek zo magisch mogelijk te laten verlopen. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden behouden wij ons het recht de boeking te annuleren, eerder te vertrekken of de extra gemaakte kosten te verhalen, zonder restitutie. Bij het boeken van een ontmoeting met onze karakters gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en gaan wij ervan uit dat u van alles op de hoogte bent en akkoord bent.

 

 • Onze karakters zijn zeer punctueel. Echter kan het voorkomen dat zij door onvoorziene omstandigheden te laat zullen arriveren. Zij zullen u direct telefonisch informeren en de verloren tijd inhalen. Houd daarom altijd uw telefoon in de gaten en graag we vragen hiervoor om uw begrip.

 

 • Onze karakters bevinden zich net als u en uw kinderen graag in een veilige omgeving. We willen u ook dan ook vriendelijk verzoeken geen alcohol of drugs te nuttigen tijdens het bezoek van de karakters en ook niet te roken in het bijzijn van kinderen en karakters. U wordt dringend verzocht deze middelen ook niet aan te bieden aan onze karakters.

 

 • Onze karakters proberen te allen tijde op de tijd te letten en zullen de activiteit waarmee zij bezig zijn rustig afronden indien de geboekte tijd verstreken is. Echter vragen wij u ook de tijd in de gaten te houden en de karakters erop te attenderen wanneer de tijd bijna vestreken is. Zij zullen namelijk niet altijd ongezien op de tijd kunnen letten. Wanneer een boeking meer dan 10 minuten uitloopt behoudt Storybook Celebrations zich het recht de extra tijd in rekening te brengen.

 

 • Onze karakters zijn er om de kinderen te entertainen, niet om de volwassenen te entertainen. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken niet de aandacht van onze karakters te vragen, geen ongepaste opmerkingen te maken en ook niet mee te doen aan de activiteiten. Meehelpen wordt echter te allen tijde zeer gewaardeerd.

 

 • Onze karakters zijn er om de kinderen te entertainen, maar dienen niet als oppas. Er dient gedurende het volledige bezoek tenminste 1 volwassene aanwezig te zijn in de ruimte, om op te letten. Onze karakters kunnen de kinderen bijvoorbeeld niet helpen naar de wc te gaan, streng toespreken of uitgebreid verzorgen bij een valpartij.

 

 • Onze karakters zijn professionele entertainers, die hun uiterste best zullen doen om alle kinderen de volledige tijd te betrekken bij de activiteiten. Echter verplichten zij kinderen nooit om mee te doen aan activiteiten en kunnen zij ook niet te lang stilstaan bij ‘afhakers’. We vragen u dan ook om zich te ontfermen over de kinderen die niet (meer) mee willen doen.

 

 • Onze karakters zijn voor veel kinderen een idool. Zij zullen de volledige tijd dan ook in karakter blijven. We verzoeken u daarom vriendelijk om geen persoonlijke vragen aan de karakters te stellen, als ‘waar woon je?’ of ‘je bent echt de mooiste die we hebben gezien’. Dit kan de magie verbreken. Ook vragen wij u kinderen die niet meer geloven van tevoren te instrueren. Zij mogen meespelen, maar we willen voorkomen dat zij de magie verbreken voor de anderen. Ziet u dat er kinderen zijn die gedurende het bezoek voortdurend vervelend zijn en/of blijven zeggen dat het karakter niet echt is? Spreek deze kinderen dan alstublieft direct en even apart aan. Ook dit verpest de magie voor de anderen en het is voor onze performers erg lastig en vervelend.

 

 • Onze karakters dragen handgemaakte kostuums en pruiken van de hoogste kwaliteit om de sprookjes tot leven te wekken. We verzoeken u daarom vriendelijk kinderen aan te spreken die opzettelijk aan kostuums of haren trekken. Karakters waarschuwen maar één keer. Storybook Celebrations is gerechtigd om opzettelijk toegebrachte schade aan kostuums en/of pruiken in rekening te brengen.

 

 • Onze karakters zijn getrainde performers, maar zoals eerder genoemd geen oppas. Het kan daarom voorkomen dat er tijdens het bezoek een kind valt of dat er door kinderen schade wordt toegebracht aan materiaal, zoals stift op de tafel. Storybook Celebrations en haar karakters zijn niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van valpartijen of schade toegebracht door kinderen. Eventuele kosten verbonden aan de toegebrachte schade kunnen dan ook niet verhaald worden bij Storybook Celebrations.

 

 • Onze karakters zullen tijdens de ontmoeting de keuze aan activiteiten altijd overlaten aan de jarige en inspelen op wat de kinderen leuk vinden. Zij zullen hierbij hun best doen alle geboekte activiteiten uit te voeren. Echter kan het voorkomen dat niet alle activiteiten worden gedaan, doordat een activiteit uitloopt of door gebrek aan interesse voor de activiteit. We vragen hiervoor om uw begrip.

 

 • Onze pakketten zijn gebaseerd op een maximum van 10 kinderen. Kiest u ervoor om tegen een meerprijs meer dan 10 kinderen per karakter aanwezig te laten zijn? Dan kan het voorkomen dat niet alle geboekte activiteiten uitgevoerd worden en kinderen zullen mogelijk langer moeten wachten. Dit is uw eigen keuze en dus ook uw verantwoordelijkheid. Wij raden u bij meer kinderen aan een tweede karakter te boeken. Zo is er meer aandacht voor iedereen kind en meer tijd voor alle activiteiten.

 

 • Onze ontmoetingen kunnen plaatsvinden op iedere gewenste locatie. Echter dient er altijd voldoende ruimte te zijn om te bewegen met alle kinderen en dienen de karakters en kinderen gezamenlijk aan één tafel te kunnen zitten. Wanneer de ontmoeting buiten plaats vindt, dient er een plek te zijn vrij van modder, vuil, regen en wind. Dit om het risico op beschadigingen aan kostuums zo klein mogelijk te houden. Voor locaties buiten geldt tevens het volgende: wanneer het voor uw kinderen buiten te koud is zonder jas, is het ook te koud voor onze karakters en dient er een binnen locatie voorzien te zijn. Voor ontmoetingen in de zomer dient er een mogelijkheid voor de karakters te zijn om zich te beschermen tegen de zon. Kostuums en pruiken kunnen namelijk ontzettend warm zijn.

 

 • Geschreeuw en/of geweld in het bijzijn van de kinderen en onze karakters wordt niet getolereerd. Dit creëert onveilige situaties. Onze karakters zijn gerechtvaardigd het bezoek direct/vroegtijdig te beëindigen wanneer dergelijke (onveilige) situaties zich voordoen, zonder restitutie.

 

 • Er mag geen promotiemateriaal verspreidt worden zonder toestemming en goedkeuring van Storybook Celebrations. Er zitten strenge regels aan de promotie verbonden. Wij zijn namelijk op geen enkel gebied gerelateerd of verbonden aan Disney en willen voorkomen dat afbeeldingen en trademarks van hen worden gebruikt. Wilt u de ontmoeting met onze karakters graag promoten? Vraag ons dan om het materiaal of laat het door ons schriftelijk goedkeuren.

 

 • Wanneer een boeking zonder gegronde reden minder dan 2 weken op voorhand wordt geannuleerd is Storybook Celebrations gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij een annulering 3 of minder dagen op voorhand wordt 75% in rekening gebracht. Bij een annulering op de dag van de boeking wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Wij houden namelijk de datum en tijd speciaal voor u vrij.

 

 • Wij zullen een boeking nooit zonder reden annuleren. Het kan echter voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden als ziekte, een ongeluk, treinstoring of familieomstandigheden een karakter niet kan komen. Soms zal dit pas enkele dagen of zelfs uren van tevoren bekend zijn. Wij zullen in dit geval ons uiterste best doen de uitgevallen karakters te vervangen. Wanneer dit niet lukt zullen we met u kijken naar een mogelijke oplossing, dan wel een bezoek op een andere dag, een videoboodschap, videobellen, een restitutie van de kosten of een combinatie van meerdere opties. We vragen hiervoor om uw begrip.

 

 • Na het bevestigen van de boeking ontvangt u van ons een een factuur per e-mail. We vragen u deze factuur zo snel mogelijk te betalen om verzekerd te zijn van uw boeking. Wanneer het verschuldigde bedrag 14 dagen voor de boeking niet binnen is, vervalt uw boeking en kunnen wij u niet langer garanderen dat de door u gewenste karakters beschikbaar zijn op de gewenste datum. Wij zullen u in dit geval altijd een herinnering sturen. Ontvangen wij binnen 24 uur geen reactie van u, dan zal de boeking officieel vervallen. Wanneer u door omstandigheden niet tijdig kan betalen, dient u direct contact op te nemen met Storybook Celebrations.

 

Regels rondom corona(maatregelen):

 • Vanwege het dringende advies om niet meer dan 1 persoon per dag bij u thuis te ontvangen, is het niet toegestaan dat er naast onze karakters nog andere volwassenen (van buiten uw gezin) aanwezig zijn. Indien u dit toch doet is het voor onze karakters gerechtvaardigd direct te vertrekkenen, zonder restitutie.

 

 • Alle aanwezige volwassenen en kinderen boven de 12 jaar dienen tijdens de boeking te allen tijde op ten minste 1,5m afstand van onze karakters te blijven. Dit in het belang van uw veiligheid, die van de kinderen en van onze karakters. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand van elkaar en de karakters te houden. Ook knuffelen is toegestaan. Bij het niet naleven van deze regel is het voor onze karakters gerechtvaardigd de boeking vroegtijd te verlaten, zonder restitutie.

 

 • We willen u verzoeken om er streng op toe te zien dat alle aanwezige kinderen regelmatig hun handen wassen. Zij dienen dit in ieder geval te doen:  vóór deelname aan activiteiten (bij binnenkomst), na het buitenspelen, na een toiletbezoek en voor het eten.

 

 • De aanwezigheid van volwassen en/of kinderen met klachten is niet toegestaan. Dit geldt voor alle klachten, dus ook voor een loopneus of andere lichte verkoudheidsklachten.

 

 • De aanwezigheid van volwassenen en/of kinderen waarbij een gezinslid ernstige klachten als – koorts, adehalingsproblemen of ernstige keelklachten – heeft en/of een positieve testuitslag, is niet toegestaan!

 

 • Wij vragen u de komst van de karakters in deze tijd geheim te houden voor kinderen en altijd een reserveplan achter de hand te hebben. Wij hebben geen grip op de coronamaatregelen en op de ontwikkeling van eventuele klachten bij onze performers. Het kan daarom voorkomen dat wij genoodzaakt zijn een boeking kort van te voren te annuleren wegens: nieuwe/strengere maatregelen, de plotselinge aanwezigheid van klachten bij de performer(s) of het positief testen van een gezinslid van de performer(s). We zullen indien mogelijk de performer vervangen, maar dit ka niet altijd. Wij bieden u in dit geval altijd de mogelijkheid tot videobellen aan, op de dag van de boeking. En zoeken samen met u naar een passende oplossing. Restitutie van de kosten is in dit geval mogelijk.

 

 • Het dragen van een mondmasker voor volwassenen is niet verplicht, maar wel aan te raden. Onze karakters dragen geen mondmasker, maar dit is wel mogelijk. Indien u dit wenst, vragen wij u dit aan te geven onder opmerkingen op het boekingsformulier.